Romain Ozalentour

Romain Ozalentour

Board Member ( CNO ) : @ozalentour #Blockchain #NFT #Crypto #Farming #HODL #Trading “ Buy #Cryptocurrencies, Bye #Banks “